BILOPPHUGGING

Vi har drevet med bilopphugging siden 1973 og er uten tvil en av Norges mest profilerte aktører. Vi er genuint interessert i bilopphugging. Dette gir igjen kunden trygghet med tanke på kunnskap og service. Vi er veldig opptatt av miljø og setter derfor veldig strenge krav til vår virksomhet innen bilopphugging.

Bedriften ble etablert i 1973 av Arnulf Paulsen, som har drevet foretaket siden.

· Vazelina Bilopphøggeri AS · Skjerven skog · 2834 Hunndalen ·
Tlf: 61 18 66 00 · Fax: 61 18 66 00 · Mobil: 92 24 98 88 · E-Mail: hoggeri@online.no
Sidekart